Αθηνά Μακρατζάκη

Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «ψυχανάλυση» για να αναφερθούμε στις συνεδρίες που γίνονται με έναν ψυχολόγο. Στην πραγματικότητα η «ψυχανάλυση» δεν είναι παρά ένας κλάδος της ψυχοθεραπείας, καθώς αποτελεί την πρώτη ιστορικά θεραπευτική προσέγγιση στην ιστορία της ψυχοθεραπείας. Με άλλα λόγια, η ψυχοθεραπεία είναι μια μεγάλη «ομπρέλα» που περιλαμβάνει διάφορες προσεγγίσεις οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές σχολές.  Μερικές από τις πιο γνωστές από αυτές τις σχολές, είναι η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία («ψυχανάλυση»), η υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, η προσωποκεντρική προσέγγιση, η συστημική ψυχοθεραπεία, και η γνωσιακή-συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία.

Η ψυχοθεραπεία είναι  μια διαδικασία συνεργασίας και θεραπευτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός εκπαιδευμένου επαγγελματία ψυχικής υγείας και ενός θεραπευόμενου. Η ψυχοθεραπεία προϋποθέτει τακτικές συναντήσεις (συνεδρίες) με τον ειδικό ψυχικής υγείας για ένα μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα.

Κάποιος μπορεί να επιλέξει να κάνει ατομική θεραπεία, θεραπεία  ζευγαριού, θεραπεία οικογένειας ή ομαδική θεραπεία.

Στην ψυχοθεραπεία, ο ψυχοθεραπευτής χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές οι οποίες βασίζονται σε επιστημονικές θεωρίες και έχουν ως σκοπό τη θεραπεία των  δυσκολιών ψυχικής υγείας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και την προσωπική ανάπτυξη του θεραπευόμενου. 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Γνωσιακής-Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας (ΓΣΘ), και οι διαφορές της από άλλες μορφές ψυχοθεραπείας;

  • Η Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Θεραπεία (ΓΣΘ), επικεντρώνεται στο παρόν και στα τωρινά μας προβλήματα. Η αναφορά στο παρελθόν γίνεται για να βρεθεί πως συνδέονται οι τωρινές μας δυσκολίες και η τωρινή συμπεριφορά, με αυτά που ζήσαμε και μάθαμε στην παιδική ηλικία.

    Με άλλα λόγια, μέσα από τις εμπειρίες και αλληλεπιδράσεις της παιδικής ηλικίας, μάθαμε να δομούμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, τους άλλους ανθρώπους και τον κόσμο συνολικά. Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική θεραπεία επικεντρώνεται στο τι μπορούμε να κάνουμε στο εδώ και τώρα για την επίλυση των δυσκολιών μας, προκειμένου να μάθουμε έναν νέο τρόπο να ερμηνεύουμε τον κόσμο γύρω μας.
  • Είναι δομημένη και προσανατολισμένη στους στόχους. Οι στόχοι που τίθενται είναι συγκεκριμένοι και τους αποφασίζουμε με συνεργατικό τρόπο μαζί.
  • Έχει βραχεία διάρκεια καθώς επιδιώκει την όσο το δυνατόν συντομότερη αλλαγή της προβληματικής συμπεριφοράς. Η χρονική διάρκεια της θεραπείας, είναι κάτι που θα καθορίσουμε μαζί.
  • Υπάρχει συνεργατική σχέση μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Θεραπευτής και θεραπευόμενος, συμμετέχουμε από κοινού και ενεργά στη διαδικασία της θεραπείας. Μαζί θα θέσουμε τους επιθυμητούς στόχους, θα αποφασίσουμε για τις τεχνικές που θα εφαρμοστούν, και θα σχεδιάσουμε τη θεραπευτική πορεία που θα βοηθήσει στην επίλυση των δυσκολιών.
  • Χρησιμοποιεί τεχνικές με επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα και δίνει έμφαση στις επιστημονικές αποδείξεις μέσω της επιστημονικής έρευνας. Η ΓΣΘ έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική σε ένα μεγάλο εύρος ψυχικών δυσκολιών.

Τι γίνεται κατά το ξεκίνημα της ψυχοθεραπείας;

Στην αρχή της θεραπείας, γίνεται η πρώτη αξιολόγηση του αιτήματός σας και των ενδεχόμενων δυσκολιών σας. Ο στόχος στις πρώτες συναντήσεις (συνεδρίες) είναι να συλλέξουμε πληροφορίες για τα συμπτώματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, και να διαμορφωθεί μια σφαιρική εικόνα για διάφορους τομείς της ζωής σας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο που θα μας βοηθήσει στη βαθύτερη κατανόηση και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος σας στη συνέχεια.

Μαζί, θα συγκεντρώσουμε και θα διερευνήσουμε τις καταστάσεις που σας δυσκολεύουν. Συνεργατικά, θα βάλουμε κάποιους συγκεκριμένους στόχους  που σχετίζονται με τις δυσκολίες σας και θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτούς.

Στα πλαίσια της συνεργατικής μας σχέσης, θα αποφασίσουμε τους όρους της συνεργασίας μας και τα βήματα που θα γίνουν για να επιτευχθούν οι στόχοι τους οποίους θα έχουμε από κοινού συμφωνήσει.

Πόσο θα διαρκέσει η θεραπεία;

Η Γνωσιακή-Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία έχει βραχεία διάρκεια σε σχέση με άλλες μορφές ψυχοθεραπείας. Μπορεί να διαρκέσει από 15 συνεδρίες έως και κάποιους μήνες. Η  ακριβής διάρκεια  κυμαίνεται ανάλογα με το αίτημα του θεραπευόμενου (το λόγο για τον οποίο αναζήτησε βοήθεια), τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θεραπευόμενου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δυσκολίας του.

Σε κάθε περίπτωση, ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος αξιολογούμε ανά διαστήματα τη θεραπευτική πορεία, και είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε την εξέλιξη και τη βελτίωση της πορείας σας μέχρι να νιώσετε έτοιμοι για τον τερματισμό της θεραπείας.

Πόσο διαρκεί κάθε συνεδρία;

Κάθε συνεδρία διαρκεί 45-50’. Η ακριβής ώρα προσέλευσης είναι κάτι που θα καθορίσουμε μαζί.

Ποια είναι η συχνότητα των συνεδριών;

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως σε εβδομαδιαία βάση. Όταν συμφωνήσουμε ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση και επίτευξη των στόχων, τότε οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα (ανά 15 ημέρες/ ανά μήνα) μέχρι τη λήξη της θεραπείας.

Τι γίνεται μέσα στο χρόνο της θεραπευτικής συνεδρίας;

Μια συνεδρία ΓΣΘ κατεύθυνσης, έχει μια δομή πάνω στην οποία λειτουργούμε συνεργατικά για τις δυσκολίες που υπάρχουν. Μαζί, θέτουμε μια ημερήσια διάταξη για το τι θα συζητήσουμε: Αρχικά γίνεται μια σύντομη επισκόπηση της προηγούμενης συνεδρίας. Έπειτα κάνουμε ανασκόπηση αυτών που μάθατε και σας βοήθησαν μέσα στη συνεδρία καθώς και όσων εφαρμόσατε στο διάστημα μέχρι την επόμενη συνεδρία. Ακολουθεί η συζήτηση και εμβάθυνση πάνω στο τρέχον πρόβλημα, και προς το τέλος γίνεται μια σύντομη ανατροφοδότηση πάνω στην εμπειρία της εκάστοτε συνεδρίας.