Αθηνά Μακρατζάκη

Υπηρεσίες

Συχνά οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες που παρεμβαίνουν στην καθημερινότητα αλλά και τη λειτουργικότητά μας σε διάφορους τομείς, όπως η οικογένεια, η εργασία, οι σχέσεις με…
Τα παιδιά και οι έφηβοι πολλές φορές παρουσιάζουν δυσκολίες τις οποίες οι γονείς ή οι δάσκαλοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν.
Η συμβουλευτική είναι μια πιο σύντομη και στοχευμένη διαδικασία που αφορά την αντιμετώπιση μιας συγκεκριμένης κατάστασης.
Στις περιπτώσεις όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη ή οι συνθήκες το επιβάλλουν, υπάρχει η δυνατότητα συνεδριών μέσω διαδικτύου (πχ Skype). Μαζί μπορούμε να ρυθμίσουμε την…